Aplikácie karbidu kremíka

Je dobre známe, že karbid kremíka má veľmi širokú škálu aplikácií v brúsnom, chemickom priemysle, metalurgii, pokrokových žiaruvzdorných materiáloch, pokrokovej keramike a ďalších oblastiach má veľmi širokú škálu aplikácií. Vďaka neustálej inovácii technológie spracovateľských zariadení je to jediný spôsob, ako v budúcnosti zdravý rozvoj sic priemyslu posilniť rozvoj jeho nových aplikácií a nových aplikačných trhov a rozšíriť myšlienky riadenia.

Využitie karbidu kremíka je veľmi široké, napríklad v metalurgii, strojárstve, chemickom priemysle, stavebných materiáloch, ľahkom priemysle, elektronike, vykurovacích telieskach, abrazívnych látkach je možné v metalurgickom priemysle použiť ako čistič, dezoxidátor a zlepšovač. Môže byť použitý ako nástroj zo syntetického karbidu pri obrábaní. Spracovaná kremíková uhlíková doska sa môže použiť ako žiaruvzdorný materiál pre keramickú spaľovaciu dosku. Jemný prášok vyrobený po dokončení spracovania sa môže použiť ako povlak pre high-tech elektronické súčiastky a materiály s infračerveným žiarením. Jemný prášok vysokej čistoty sa môže použiť ako náter na priemyselné letecké a kozmické potreby pre obranu. Je široko používaný v rôznych domácich a medzinárodných ekonomických oblastiach.

Séria drvičov čeľustí, série strojov na výrobu piesku, série protiútokových drvičov, série brúsnych strojov, série kužeľových drvičov, série mobilných drvičov, série vibračných sít atď., Ktoré vlastnia Anteli Carbon Material Co., LTD., Získali jednomyseľnú chválu spoločnosti pracovníci v priemysle doma i v zahraničí. S vysokou účinnosťou a úsporou energie pri výrobe karbidu kremíka a jemnosťou až po národné normy je drvič nevyhnutným zariadením na tvarovanie a spracovanie kameňa. Séria brúsnych strojov na vysokotlakové brúsky vyrábaná spoločnosťou dokáže splniť požiadavky na technológiu výroby veľmi jemného brúsenia z karbidu kremíka a je efektívnym zariadením na realizáciu širokého uplatnenia karbidu kremíka v priemysle.


Čas zverejnenia: 6. januára 2011